כ-800 מתפללים ומתפללות ברחבת התפילה בכותל

June 14, 2018

בניגוד להערכות השופט, כי "נשות הכותל" ינהלו את תפילתן ברחבה שהוקצה עבורן, פרצו הנשים לרחבה הנשים המרכזית והחלו לעורר פרובקציות. ממרכז ליבה קוראחם לרה נכותל לגלות אומץ ולאכוף את הסדר האמצעותן הרחקתן מהכותל בראשי חודשים.

 

 

ממרכז ליב"ה, ממארגני תפילת הבנות מידי ר"ח נמסר: "שוב הוכח כי הפגיעה המתמשכת הכותל ובמתפללים חייבת להיפסק. כפי שהתרענו בעבר, שר הדתות חייב לקרוא לממונה על הכותל ולמשטרה לסדר ולהפעיל את מערכת אכיפת החוק על מנת לעצור את הפרובוקציות הקבועות של נשות הכותל".

 

מארגון נשים למען הכותל שהגיש אמש את העתירה לצו על תנאי מוסרות:
עוד ראש חודש עובר ברחבת הכותל בצורה פרובוקטיבית מצד נשות הכותל. אני מצפות שמערכת המשפט תבין שההתנהלות הפוגענית והאלימה של נשות הכותל חייבת לבוא אל קיצה והערכות האופטימיות שלהם שונות מהעובדות בשטח. מתי משטרת ישראל תפנים כי עליה להתייחס לאירועים הללו בדיוק כפי שהיא מתייחסת להפגנות אלימות אחרות ברחבי הארץ???"

 

עוד הוסיפו: נשות הכותל מזלזלות במערכת המשפט ובמשטרת ישראל ואין פוצה פה!"

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload