בעקבות מכתב העו"ד: המועצה תדון בהפסקת העבודות ברחבה הדרומית

April 26, 2018

 בעקבות מכתב של עו"ד לעיריית ירושלים ובו הוא מסביר כי עבודות התחזוקה של הכותל הדרומי-הרפורמי אינן חוקיות, תדון היום מועצת העירייה בהפסקת העבודות

 

לקריאת הכתבה המלאה

 

לקראת הצעה לסדר שתועלה היום בעיריית ירושלים, להפסקת העבודות שהחלו ברחבה הדרומית של הכותל, מתפרסם היום לראשונה מכתבו של עו"ד אמנון לורך ממשרד עו"ד יגאל ארנון ושות', בו הוא מפרט את אי החוקיות בעבודות שהחלו. 

מכיוון שאלו עבודות הכנה בשטח המיועד לשמש כניסה לרחבת תפילה, בעוד שאין שום תב"ע או היתר המייעדים את השטח הנדון ככניסה לרחבת תפילה. לכן, ברור שלא ניתן לבצע עבודות הכנה למטרה זו (שכשלעצמן טעונות היתר בניה), ולנסות לחסות תחת הפטור הקיים לעבודות חפירה ארכאולוגיות. 

במכתבו מציין עו"ד לורך את אי החוקיות בעבודות: "משעה שהשטח בו מבוצעות עבודות הבניה הנזכרות במכתבנו לא יועד מעולם לשמש כניסה לרחבת תפילה, ברי לנו כי לא ניתן לבצע 'עבודות הכנה' כלשהן לבינוי ושימוש שטרם אושרו". 

בסיום כותב עו"ד לורך כי, "לאור האמור לעיל, אנו חוזרים על בקשתנו להפעיל את סמכות הועדה המחוזית לפי סעיף 28 לחוק, ולהורות לוועדה המקומית לנקוט ללא דיחוי בכל האמצעים העומדים לרשותה (לרבות הוצאת צו מנהלי להפסקת העבודות), על מנת להפסיק את עבודות הבניה המתבצעות ללא היתר ברחבת הכותל הדרומי. ראוי להדגיש - השימוש ברשות העתיקות כמסלול עוקף תב"ע והיתר באתר העתיקות החשוב ביותר לישראל, אינו חוקי, ראוי, או נכון ואין על הועדה המחוזית הנכבדה ליתן ידה לכך". 

העבודות שהחלו ברחבה הדרומית של הכותל מתבצעות על רקע התחייבות הממשלה לשדרג את הרחבה לטובת הארגונים הרפורמיים, וכעת מתברר, לאור המכתב הנ"ל, כי הם מתבצעות בניגוד לחוק. 

נזכיר כי לאחרונה אף הוגשה עתירה לבג"ץ ע"י עו"ד לורך המייצג את הארכיאולוג פרופ' דן בהט נגד העבודות שהחלו ברחבה.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload