מועצת הרבנות הראשית מתנגדת ל"מתווה הכותל"

January 28, 2018

 

 

בט"ז באדר תשע"ו, 25 בפבואר 2016, מיד לאחר פרסום "מתווה הכותל" פרסמה מועצת הרבנות הראשית, בראשות הרבנים הראשיים הרב דוד לאו שליט"א והרשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א, החלטה המתנגדת לחלוקת הכותל המערבי.

 

"מועצת הרבנות הראשית לישראל שמעה את ההצעה להסדר התפילה ברחבת הכותל.

עפ"י חוק שמירה על המקומות הקדושים בישראל, התקנות להתנהלות והתנהגות במקומות קדושים ליהודים, חייבות להיעשות בעצה אחת ובהמלצת הרבנים הראשיים לישראל.

המועצה מוחה על כך שעד היום, למרות שהנושא נדון במשך תקופה ארוכה, הדבר לא הגיע לפתחה, וזאת בניגוד גמור להוראות החוק.

 

עמדתה הבסיסית של מועצת הרבנות הראשית היא כנגד גופים הנקראים "ליברלים" ו"מתקדמים" שחרטו על דגלם עקירת תורת ישראל ממהותה ויחודיותה. ותוצאות מעשים מדברות בעד עצמם. מי שעוקב אחר ההתבוללות שפשתה בקרב יהודי העולם הקשורים עם גופים אלו, אחרי נישואי התערבות, עקירת כל דבר שבקדושה, רואה בעליל שאין להם כל קשר ליהדות השורשית, יהדות - שהחזיקה את עם ישראל במשך כל שנות קיומו, והרי אין עם ישראל אומה אלא בתורותיה - תורה שבכתב ותורה שבע"פ.

 

ליתן דריסת רגל במקום הקודש, למי שבמשך שנים עקרו את ציון וירושלים מסידורי תפילתם ומצהירים קבל עם ועדה שככל העמים ישראל, אינם רואים ייחודייות בתורת ישראל ואינם מאמינים ביסודות האמונה היהודית שאחד מבסיסיה "זאת התורה לא תהא מוחלפת", זה דבר חמור. על הכנסת דברים זרים למקום המקדש נזדעזעה ארץ ישראל.

 

המציאות של מיליון יהודים ושאינם יהודים ברחבי העולם, המצביעים ברגליהם ומכבדים את קדושת המקום ואת חשיבותו לעם היהודי לאורך הדורות בצורת ההתנהלות הנוכחית, מלמדת שאף אם ישנן קבוצות קטנות המנסות לפגוע במרקם העדין ובקדושה הקיימת שם. אנו קוראים גם לממשלת ישראל לעמוד על המשמר ועל כבוד המקום. המועצה מציינת כי רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב רבינוביץ, יבצע את פעילותו אך ורק בהתאם להנחיות הרבנות הראשית.

 

לגופו של עניין, לגבי המתווה המוצע, המועצה דורשת מממשלת ישראל להקפיא את החלטתה עד אשר תמלא את חובת ההתייעצות עם הרבנות הראשית בהתאם לחוק".

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload