מועצת הרבנות הראשית קבעה: הכותל המערבי קדוש לכל אורכו

January 25, 2018

בכ"ט בסיוון תשמ"א, קיבלה מועצת הרבנות הראשית את ההחלטה ההיסטורית: הכותל המערבי קדוש לכל ארכו-מצפון לדרום.

המועצה התכנסה בכדי לדון במפר נושאים ביניהם הצעת תקנות חדשות לשמירה על המקומות הקדושים, בסיום הדיון קיבלה המועצה את ההחלטה:

"בכל הנוגע להחלטות הנ"ל (תקנות המקומות הקדושים) כפוף הממונה ישירות לרבנים הראשיים לישראל, ויפעל לפי הנחיות שלהם.

רחבת הכותל המערבי כוללת את המפלס התחתון ואת המפלס העליון, כל שטח שהוא ממול לכותל המערבי".

 

בנוסף, במהלך הדיון העלה הרב הראשי דאז, הרב שלמה גורן זצ"ל, ביקש שהמועצה תקבע שהכותל המערבי קדוש לכל אורכו, זאת בעקבות בקשת קרן ירושלים לבנות גן ארכיאולוגי בדרום הכותל המערבי. גם כאן התקבלה החלטה של המועצה: "המועצה קובעת שלפי ההלכה היהודית כל רחבת הכותל המערבי, עד הפינה הדרומית, וכן הכותל הדרומי, עד לחומת העיר, דינם כדין מקומות קדושים. וכל ההגבלות והאיסורים החלים על מקום קדוש בתקוף גם ברחבות הנ"ל, ולכן יש למנוע את הפיכתם לכל שימוש אחר".

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload