ניתוח ההמלצות להסדרי התפילה בכותל וההשפעה על הצביון היהודי

 

ניתוח המשמעויות וההשלכות על צביונה היהודי של מדינת ישראל בעקבות אימוץ המלצות הצוות המייעץ לסוגיית הסדרי התפילה בכותל המערבי (החלטת ממשלה 1075)

 

לקריאת הדו"ח המלא

פורסם בשבט תשע"ו (ינואר 2016)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload