מנחם בגין ז"ל: "אחד הוא הכותל! מדוע יש הפרדה לכיוון הדרומי?"

January 16, 2018

באדר תשל"ב (פבואר 1972) עם התקדמות החפירות ב"מנהרות הכותל" והגעתן אל מתחת ל"כותל הקטן", התעורר חשש ליצבותם של הבתים הסמוכים לכותל. קבלנים מטעם המדינה ועיריית ירושלים התבקשו להציב תומכות לבתים. לשם כך הגיעו פועלים וקדחו חורים באבני הכותל.

במדינת ישראל התעורר רעש גדול על הפגיעה והחילול של אבני הכותל הקדושות. רב הכותל הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל אסף את שברי האבנים למשמרת אצלו.

בא' באדר עלה לסדר היום במליאת הכנסת דיון על הפגיעה באבני הכותל. ראשון הדוברים היה יו"ר האופזיציה דאז, מנחם בגין.

בפתח נאומו, דיבר בגין על הקשר הנצחי של העם היהודי עם שריד בית המדקש-הכותל המערבי. בגין מחה על הפגיעה בכותל ועל כך שהמדינה לא עושה מספיק בכדי לחשוף אותו לכל אורכו ונכנעת ללחצים.

"במשך דורות", אמר בגין למליאת הכנסת "תחת שלטונות זרים למיניהם, היה כותל מערבי שלפניו התפללנו ועליו שפכנו את מרי לבנו על התבוסה ועל החורבן, והוא בסך הכל עשרים­ ושמונה מטרים. הזה הכותל והחומה האדירה ההיא נמשכת לאורכם של 480 מטרים? אבל כאשר שלטונות זרים משלו בנו, מה היינו יכולים לעשות?

כאשר שלטוננו שלנו קיים בירושלים, מדוע לא לגלות את כל הוד תפארתו של עברנו לעיני עמנו ולעיני כל העמים, את כל 480 המט­רים של החומה האדירה המופלאה?"

בגין לא הסתפק רק ברחבה שנחשפה מיד לאחר שחרור הכותל במלחמת ששת הימים, אלא דרש לחשוף מצפון ומדרום את הכותל. "אין כתלים מער­ביים", הדגיש "יש כותל אחד, כפי שיש ירושלים אחת, כפי שיש אמת היסטורית אחת". את הדברים הללו אמר בעקבות אירועים שקרו כמה שנים לפני כן, כאשר פינו את בתי הערבים שהיו צמודים לחלקו הדרומי של הכותל המערבי, ולבסוף השאירו את מעלה המוגרבים ולא פינו גם אותו.

"אותה שאלה קיימת בכיוון דרומה... עדיין יש סוללת המפרידה בין החלק ההוא של הכותל לבין החלק בכיוון דרומה. מדוע? מדוע לא הוקם גשר במקום הסוללה? הרי אחד הוא הכותל! מדוע יש הפרדה כזו לכיוון הדרומי? צריך, אדוני שר הדתות, להקים את הגשר במהרה ולאחד את שני החל­קים האלה של הכותל המערבי כדי שגם אל הפינה ההיא יוכלו לבוא המוני בית ישראל".

 

 

לקריאת הפרוטוקול המלא לחץ כאן

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload