מכתב תמיכת הרבנים בראש הממשלה

January 16, 2018

 פורסם לאחר קבלת החלטת הממשלה להקפיא את "המתווה הכותל".

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload