מועצת הרבנות הראשית מתנגדת לחפירות ברחבה הדומית

January 16, 2018

לפני כ-50 שנה, בחודש אדר תשכ"ח, תוכננו חפירות ארכיאולוגיות בחלקו הדרומי של הכותל המערבי (איזור קשת רובינסון). מועצת הרבנות הראשית הוציאה לרה"מ, גולדה מאיר, מכתב חריף המתנגד לביצוע חפירות אלו, מחשש לפגיעה בקדושת הכותל המערבי.

 

לקריאת המכתב המלא

 

מבית קודשנו שנחרב, נשאר לנו רק הכותל המערבי. כך נפתח מכתב הרבנים אל רה"מ "בכל הדורות ערגה נפש העם לבוא לשפוך שיח בפני הבורא סביב הר הבית וליד הכותל המערבי. לפי עדויות היסטוריות התפללו ליד הכותל המערבי עד הפינה הדרומית מערבית בכל התקופות, עד לפני 150 שנה. בדורות האחרונים הוצר בעל כורחנו מקום התפילה לקטע מהכותל, אך הגבלות הגויים לא צמצמו את קדושת הכותל, שאחת היא לכל אורכו מפינתו הדרומית עד הצפונית".

הרבנים קובלים על כך שגם לאחר החלטת ועדת השרים למקומות הקדושים, שאמרה כי יש לפנות את הבתים בגלל חילול הקודש ו"פגיעה ברגשות הדתיים של האוכלוסיה", עדיין לא ניתן להתפלל במקום שנגאל.

עיקר הדברים נוגעים להחלטת וועדת השרים לירושלים ולמקומות הקדושים שהייתה אמורה לקבל החלטה בעניין ביצוע החפירות הארכיאולגיות מדרום לשער המוגרבים.

"כמיהת העם לכותל היא בהיותו מקום קדוש, ולא אתר ארכיאולוגי או היסטורי.

עם כל החשיבות בגילוי שרידי קדם, יש ערכים חשובים מכך. קדושת הכותל כה נשגבה ששום דבר לא יעמוד בפניה. הכותל, שממנו לא זזה שכינה כדברי חז"ל, הוא מקום לתפילה ומקודש לתכלית זו בלבד, והתפילה היא העיקר".

"אין להעלות על הדעת לחלק את הכותל והקרקע הסמוכה לו לקטע של תפילה וקדושה ולקטע של חפירות וחולין שבו לא ניתן להתפלל".

על המכתב חתומים הרב בצלאל זולטי, הרב שאול ישראלי, הרב ישראל גרוסמן, הרב יוסף שלום אלישיב,  הרב יצחק אריאלי, הרב שלמה זלמן אוירבך והרב אליעזר גולדשמידט.

 

אל מכתבם של חברי מועצת הרבנות הראשית צורף גם מכתבו של הרב הראשי, הרב איסר יהודה אונטרמן.

הרב אונטרמן כתב: "כי לעניות דעתי, תשומת הלב צריכה להיות נתונה בראש ובראשונה לשמירה קפדנית על אפשרות של הכותל המערבי בשלמותו להתקיים כמקום תפילה נערץ...

שיעורו של הכותל נמשך בלי הפסק מנקודה הקיצונית שבצפון עד לנקודה הקיצונית שבדרום ואין להתחשב כלל מה שהיינו מקוצצים ומצומצמים באפשרות התפילה תחת שלטון זר...

ושם יתפללו אלפי ישראל באופן קבוע, במקרים מיוחדים... יעמדו שם דבוקים רבבות אלפי יהודים... ואולי יראו זאת בטלוויזיה לאמר-"כאן המקום המקודש לעם ישראל להתפלל, שאין דומה לו בכל העולם".

 

לקריאת המכתב המלא

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload