בג"ץ דן בעתירות בנושא מתווה הכותל

January 16, 2018

השבוע, כארבעה חודשים לאחר הדיון הקודם נערך בבית המשפט העליון, הדיון השני בבג"ץ מתווה הכותל. כזכור, בדיון הקודם החזיר בית המשפט העליון את הכדור לידי המדינה כאשר ביקש ממנה לבטל את ההקפאה על המתווה. מאחר והמדינה סירבה לעשות כן, כונס הבוקר דיון נוסף בהרכב מורחב של כשבעה שופטים בראשותה של הנשיאה אסתר חיות. בפתיחת הדיון ציין עו"ד ד"ר יובל רויטמן מטעם המדינה כי  "גישת המדינה היא שעל אף שהמתווה מהווה ניסיון ראוי שהיועץ המשפטי לממשלה סבר שיהווה פתרון על דעת כל הצדדים לסיום העניין, אנחנו לא נמצאים שם, ועל כן המדינה עומדת על כך שהמתווה בטל" עוד הוסיף רויטמן: "על אף שיש עתירות בבית המשפט ולמרות שבקשתן לצו הביניים נדחתה, נשות הכותל ודומיהן פועלות בכוח פיזי כל הזמן כדי להכניס ספרי תורה לרחבה העליונה, וזה יוצר אי סדרים ובעיות".

 

במהלך הדיון הוקרנו על ידי שני הצדדים סרטונים אשר מציגים את המצב הקשה בכותל לפי ראות עיניהם. הסרטונים משני הצדדים הציגו תמונות קשות של אלימות, צעקות שריקות וחילול הקודש. על דברים אלו אמר עו"ד הראל ארנון אשר מייצג את ארגון נשים למען הכותל: "אני מבקש לקרוע את המסכות של נשות הכותל שמבקשות לנהל מאבק פוליטי מובהק ולכסות אותו בכסות משפטית, ואין זה המקום. בית המשפט מנוע מלעשות כן ולא ראוי שהכותל המערבי יהיה המקום בו ינסו לקדם אג'נדה כלשהי". עוד הוסיף ארנון: "המראות הקשים שהוצגו בסרטונים הם תוצאה ישירה של כך שהחברה הישראלית מנהלת מאבק, אבל המאבק הזה לא יכול להיות מוכרע כאן בבית המשפט, ולא יכול להתקיים בכותל".

 

עורך הדין רנאטו יאראק מטעם עמותת ליב"ה יהודית, העלה בטיעוניו את נושא סמכותו של בית המשפט להכריע ולהתערב במקומות הקדושים: "אני מציע לבית המשפט לא לשלוח ידו להחליט מהו מקום קדוש. יבוא מי שיבוא וינצל זאת על דעת עצמו. מקום קדוש נקבע על פי בני דת מסוימת שהמקום קדוש לה. במקרה של הכותל, מדובר ברבנות, וכפי שלא נשאל את בית המשפט בשאלות לגבי מקום קדוש מוסלמי גם כאן לבית המשפט אין מקום".

 

הדיון עסק בתפקידו של הכותל המערבי בחייהם של כלל העם היהודי, והזכויות של ציבורים שונים לעשות בו לפי ראות עיניהם, גם אם הדבר פוגע ברגשות אחרים. "הכותל המערבי מנסה למצוא את המכנה המשותף של כלל העם היהודי, כל אחד מדבר עם אלוהיו, מסתכל בסידור שלו ומתפלל, הזכות הזאת לא נפגעת, והרבנות תעמוד על המשמר שלא תפגע. כולם יכולים להתפלל ובלבד שיכבדו את כללי המקום", סיכם עורך דין דורון טאובמן מטעם הרבנות הראשית.

 

בסיום הדיון גורלו של הכותל עדיין עומד בשאלה, האם הסטטוס קוו במקום הקדוש ביותר ליהודים יישמר או שמא יתקבל תקדים יוצא דופן שיפתח את הצוהר להתערבות בית המשפט בנעשה במקומות קדושים ולמעשה ייהפך הנושא לפרוץ לכל דורש, ועבור כל דת. הרכב השופטים יתכנס לדון בדברים שעלו בדיון ומועד ההכרעה יימסר בהמשך.

 

החלטת בג"ץ: לקריאה

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload