הצופה: האתגר-לשמור על קדושת הכותל המערבי

November 2, 2017

לפנינו גיליון מ"הצופה", העיתון הדתי־לאומי של תנועת "המזרחי" (מפד"ל), כחודשיים וחצי לאחר שחרור הכותל.

 

במאמר מערכת מרכזי העוסק באתגר הגדול של הפקוח על המקומות הקדושים, נאמר כי מוטלת משימה רבת אחריות על משרד הדתות להחזיק בצורה נאותה את המקום הקדוש שלמרגלות הכותל המערבי, "שריד מחמדנו", המהווה את גולת הכותרת לזיקת העם היהודי אל המקומות הקדושים לו. 

 

העוסקים ב"מלאכת מצווה זו" רואים בתפקידם אתגר גדול, ומתפללים לעמוד בו בכבוד הראוי, צויין.

 

עוד נאמר, כי הכותל המערבי עומד "בראש סולם העדיפויות", וכי בהתייעצות עם הרבנים הראשיים, כפי שמחייב החוק, כבר הכין שר הדתות תקנות להתנהגות במקום.

 

במרכז הכתבה מופיעה תמונה מעניינת, שצולמה בתחילת המאה העשרים (1902 לסה"נ), ותחתיה הכיתוב:

"התמונה מתוך הספר הנוצרי מראה, כי עוד לפני ששים שנה היתה קיימת מחיצה, שהפרידה בין גברים לנשים ברחבת הכותל".

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload