פורסם לאחר קבלת החלטת הממשלה להקפיא את "המתווה הכותל".

דו" מרכז ליב"ה המרכז את התבטאויותיהם של הפוליטיקאים כנגד מתווה הכותל. 

לקריאת הדו"ח המלא

פורסם בחשוון תשע"ז (אוקטובר 2017)

ניתוח המשמעויות וההשלכות על צביונה היהודי של מדינת ישראל בעקבות אימוץ המלצות הצוות המייעץ לסוגיית הסדרי התפילה בכותל המערבי (החלטת ממשלה 1075)

לקריאת הדו"ח המלא

פורסם בשבט תשע"ו (ינואר 2016)

סכנת הכותל הרפורמי-פגיעה במקום הקדוש וביהדות בכלל, סקירה והשלכות.

לקריאת הדו"ח המלא

המרכז הרפורמי לדת ומדינה ונשות הכותל מציגים את עצמם כארגונים שפועלים לקידום ערכי השוויון, חופש הדת והצדק החברתי, מחקר זה בא לבחון האם זו הצגה נכונה של מרחב הפעילות של הארגונים או שמא חלק מפעילותם כולל גם גיבוי של פעולות דה לגיטימציה למדינת ישראל, ושותפות עם ארגוני שמאל...

עיקרי הדו״ח

  1. הממשלה אישרה את יישום המתווה החדש להסדרי התפילה בכותל, במסגרתו תיבנה בסמוך לרחבת הכותל רחבה תפילה נוספת שתנוהל על פי רצונם והשקפת עולמם של הארגונים הרפורמיים והקונסרבטיביים. בכך מכירה הממשלה לראשונה בזרמים הלא אורתודקסיים, ונותנת להם מעמד רשמי במקום המקו...

Please reload