בעתירה שהוגשה לבג"ץ נטען כי הרחבה שתוכננה לרפורמים ("עזרת ישראל") נבנתה מלכתחילה ללא היתרים ואישורים ותוך עבירה על החוק.

העתירה הוגשה ע"י עמותת 'בצדק' כדי שזה יורה למדינה לפרק את הרחבה המתוכננת לרפורמים כיוון שנבנתה ללא היתרים ואישורים מאף גורם למרות שמדובר באתר ארכיאול...

בהמשך לדיון בבג"ץ, בחודש טבת, ינואר 2018, השיבה המדינה לבית הדין על מתווה הכותל.

תשובת המדינה לבג"ץ לקריאת המסמך המלא לחץ כאן

שמחנו לראות שהמדינה הכירה בכך שתקנות הכותל המערבי חלות לכל אורכו, כולל חלקו הדרומי, כפי שפסקו הרבנות הראשית וגדולי ישראל.


אמנם, התפעלנו מהלהטוטנו...

עיקרי התהליכים המשפטיים בסוגיית הכותל, נכתב בשבט תשע"ח.

  1. בחודש שבט תשע"ו נתקבלה החלטת הממשלה בעניין מתווה הכותל הנותנת הכרה רשמית ומלאה לרפורמים ליד שריד בית מקדשנו.

  2. ערב פסח תשע"ו - בעקבות הלחץ הציבורי הודיע מזכיר הממשלה כי יהיה הכרח לבצע "שינויים מסויימים במתוו...

ההתחלה

ביום שחרור ירושלים, הודיע ראש הממשלה לרבנים הראשיים במעמד בבית ראש הממשלה: "על פי בקשתי, הורה שר הדתות לאמר: הסדרים על יד הכותל המערבי ייקבעו בידי הרבנים הראשיים לישראל". (הצופה, כ"ט אייר תשכ"ז)

יום לפני תשעה באב תשכ"ז, חודשיים אחרי שחרור ירושלים, עבר בית הדין הרב...

השבוע, כארבעה חודשים לאחר הדיון הקודם נערך בבית המשפט העליון, הדיון השני בבג"ץ מתווה הכותל. כזכור, בדיון הקודם החזיר בית המשפט העליון את הכדור לידי המדינה כאשר ביקש ממנה לבטל את ההקפאה על המתווה. מאחר והמדינה סירבה לעשות כן, כונס הבוקר דיון נוסף בהרכב מורחב של כשבעה שו...

Please reload