June 14, 2018

בניגוד להערכות השופט, כי "נשות הכותל" ינהלו את תפילתן ברחבה שהוקצה עבורן, פרצו הנשים לרחבה הנשים המרכזית והחלו לעורר פרובקציות. ממרכז ליבה קוראחם לרה נכותל לגלות אומץ ולאכוף את הסדר האמצעותן הרחקתן מהכותל בראשי חודשים.

ממרכז ליב"ה, ממארגני תפילת הבנות מידי ר"ח נמסר: "שו...

May 17, 2018

לאורך כל יום ירושלים פקדו את הרחבה הדרומית של הכותל המערבי מאות מתפללים וחוגגים.

בערב החג, מוצאי שבת, התקיימה תפילת ערבית חגיגית של יום ירושלים ברחבה הדרומית של הכותל המערבי, בהשתתפות עשרות מתפללים ומתפללות, ובהפרדה מלאה.

יעקב, שהשתתף בתפילה סיפר, "התחושה הייתה מרוממת מא...

April 22, 2018

בעקבות הפרובוקציות של נשות הכותל בראש חודש אדר, בו נכנסו קומץ הנשים הקיצוניות למרכז עזרת הנשים, לפגוע בקדושת המקום ולחללו ולפגוע במתפללים ובמתפללות במקום, פרובוקציה שהצליחה בלי שהסדרנים והמשטרה ניסו למנוע אותה, הגיעו הבוקר מאות בנות ובנים לתפילת ראש חודש חגיגית ברחבה ה...

March 28, 2018

בחוה"מ פסח שומרים על קדושת הכותל לכל אורכו.

היום ברור יותר מתמיד שלתפילות ברחבה הדרומית של הכותל, יש השפעה מכרעת על עתידו של הכותל לכל אורכו.

לו"ז:

18:45- מנחה

19:30- ערבית

בין התפילות יתקיימו בכל יום שיעורים:

ראשון- הרב ערן טמיר ראש הישיבה הגבוהה באשקלון

שני- הרב ברוך וידר ר...