June 14, 2018

בניגוד להערכות השופט, כי "נשות הכותל" ינהלו את תפילתן ברחבה שהוקצה עבורן, פרצו הנשים לרחבה הנשים המרכזית והחלו לעורר פרובקציות. ממרכז ליבה קוראחם לרה נכותל לגלות אומץ ולאכוף את הסדר האמצעותן הרחקתן מהכותל בראשי חודשים.

ממרכז ליב"ה, ממארגני תפילת הבנות מידי ר"ח נמסר: "שו...

May 17, 2018

לאורך כל יום ירושלים פקדו את הרחבה הדרומית של הכותל המערבי מאות מתפללים וחוגגים.

בערב החג, מוצאי שבת, התקיימה תפילת ערבית חגיגית של יום ירושלים ברחבה הדרומית של הכותל המערבי, בהשתתפות עשרות מתפללים ומתפללות, ובהפרדה מלאה.

יעקב, שהשתתף בתפילה סיפר, "התחושה הייתה מרוממת מא...

April 30, 2018

בעתירה שהוגשה לבג"ץ נטען כי הרחבה שתוכננה לרפורמים ("עזרת ישראל") נבנתה מלכתחילה ללא היתרים ואישורים ותוך עבירה על החוק.

העתירה הוגשה ע"י עמותת 'בצדק' כדי שזה יורה למדינה לפרק את הרחבה המתוכננת לרפורמים כיוון שנבנתה ללא היתרים ואישורים מאף גורם למרות שמדובר באתר ארכיאול...