'המטה המשותף לשמירה על קדושת הכותל' הוקם מיסודם של ארגונים העוסקים בצביון יהודי ובקדושת הכותל, ביניהם: מרכז ליב"ה, נשים למען הכותל, עמותת "בצדק" ועוד.

המטה המשותף שם לו למטרה לשמור על קדושת הכותל המערבי שריד בית מקדשנו, המקום הקדוש אליו נשואות עיני כל יהודי תבל.

בסמוך למקום הקדוש לנו ביותר, בשריד בית מקדשנו, מוטלת עלינו חובה כפולה לנהוג ביראה ובקדושה ולהיזהר בכבוד המקום כי זה "בית אלוקים וזה שער השמיים".

ישנם קבוצות וארגונים המנסים השכם והערב לבזות את הכותל המערבי, לנהוג בו מנהגים כנגד מסורת ישראל ולקיים בו פרובוקציות שונות. חלק מן הארגונים מנסים אף לקבל הכרה לפעולותיהם מממשלת ישראל.

ארגונים אלה לא בוחלים באמצעים ובעזרת ממון רב מקיימים את פעילויותיהם המבזות את הכותל תוך רעש פרסומי ותקשורתי רב שהם מייצרים בניסיון לרכוש אהדה בקרב הציבור ומנהיגיו.

מולם עומד עם ישראל לדורותיו. לעם ישראל מסורת אחת וכותל אחד המאחד את כולנו. אנו פועלים לשמור על אחדות הכותל ועל קדושתו מפני כל ניסיונות חלוקת הכותל וחילולו.

העם מצביע ברגליים, ומיליוני האנשים הפוקדים את הכותל מידי שנה ונוהגים בו בכבוד ועל פי מנהגי מסורת ישראל הם הנותנים לנו גיבוי ודחיפה להמשיך ולשמור על הלב של כולנו – הכותל המערבי.

אנו פועלים בהדרכת גדולי ישראל ובתיאום עם הרבנות הראשית לישראל שבידה מופקדת האחריות על סדרי המקום ועל פי פסיקתה במשך השנים ש"הכותל המערבי קדוש לכל ארכו".

פעילותנו נעשית מכח רגשות הקדושה של עם ישראל לדורותיו ששפך שיחו ודמעותיו אל מול אבני הכותל, וגם בדורנו רוצה להמשיך ולהתחבר לקדושת הכותל.

בראש המטה המשותף עומדים כיום מר בצלאל זיני והרב יאיר מרמרוש.