ההתחלה

ביום שחרור ירושלים, הודיע ראש הממשלה לרבנים הראשיים במעמד בבית ראש הממשלה: "על פי בקשתי, הורה שר הדתות לאמר: הסדרים על יד הכותל המערבי ייקבעו בידי הרבנים הראשיים לישראל". (הצופה, כ"ט אייר תשכ"ז)

יום לפני תשעה באב תשכ"ז, חודשיים אחרי שחרור ירושלים, עבר בית הדין הרב...

באדר תשל"ב (פבואר 1972) עם התקדמות החפירות ב"מנהרות הכותל" והגעתן אל מתחת ל"כותל הקטן", התעורר חשש ליצבותם של הבתים הסמוכים לכותל. קבלנים מטעם המדינה ועיריית ירושלים התבקשו להציב תומכות לבתים. לשם כך הגיעו פועלים וקדחו חורים באבני הכותל.

במדינת ישראל התעורר רעש גדול על...

לפני כ-50 שנה, בחודש אדר תשכ"ח, תוכננו חפירות ארכיאולוגיות בחלקו הדרומי של הכותל המערבי (איזור קשת רובינסון). מועצת הרבנות הראשית הוציאה לרה"מ, גולדה מאיר, מכתב חריף המתנגד לביצוע חפירות אלו, מחשש לפגיעה בקדושת הכותל המערבי.

לקריאת המכתב המלא

מבית קודשנו שנחרב, נשאר לנו...

פורסם ב"הארץ", 19.9.2017 (מקור)

בלב הוויכוח על עתיד הכותל המערבי בדורנו עומדת טענת מנהיגי הזרמים הליברליים, שהצבת המחיצה בכותל לאחר מלחמת ששת הימים היתה מחטף, שביטא "השתלטות" אורתודוקסית על הכותל, המנוגדת לרצון העם היהודי. אין לי יומרות להציע פתרון לסכסוך המורכב הזה, אך...

"האבנים הללו, שרידי המקדש, קדושות מכדי שנרשה לעצמנו למשמש בהן בידיים"  ימים אחדים לאחר שחרור הכותל המערבי, במלחמת ששת הימים, אמר הסופר ש"י עגנון את הדברים הללו.

בכתבה שפורסמה בי"ח בסיוון תשכ"ז ב"ידיעות אחרונות" סופר על ביקורו של עגנון בכותל יחד עם ראש העיר טדי קולק.

בידי...

לפני כ-100 שנה, נפל דבר בעולם היהודי-בתי כנסת באמריקה הסירו את המחיצות והתפללו יחד, גברים ונשים יחד. גדולים הדור באותה עת, הוציאו כרוז המוחה בתוקף כנגד התפילות המעורבות הללו ואף קוראים להחרים את בתי כנסת הללו ולא להכנס אליהם. 

"בזמן האחרון פשתה המספחת אשר כצרעת ממארת טמ...

לפנינו גיליון מ"הצופה", העיתון הדתי־לאומי של תנועת "המזרחי" (מפד"ל), כחודשיים וחצי לאחר שחרור הכותל.

במאמר מערכת מרכזי העוסק באתגר הגדול של הפקוח על המקומות הקדושים, נאמר כי מוטלת משימה רבת אחריות על משרד הדתות להחזיק בצורה נאותה את המקום הקדוש שלמרגלות הכותל המערבי, "ש...

באמצע שנת תשל"א, התכנסה "ועדת השרים לשמירה על המקומות הקדושים" לדון ולהתייעץ עם הרבנים הראשיים לגבי היחס הנכון על פי ההלכה והמסורת היהודית לגבי הכותל המערבי. על הפרק עמדה בקשתה של המשלחת הארכיאולוגית לבצע חפירות ארכיאולוגיות בחלקו הדרומי של הכותל המערבי, ובכך אולי לשוו...

Please reload