יצירת קשר

לעדכונים והצטרפות לפעילות - הנכם מוזמנים להשאיר לנו הודעה בטופס

המטה המשותף לשמירה על קדושת הכותל

שטנר 3, ירושלים

ת.ד. 34162  מיקוד  9134101

kdushatkotel@gmail.com

- למידע ופרטים נוספים​

טלפקס: 02-5806928

מזכירות: 055-9176066